Hrvatski 
 English 
Kolovoz, 30. 2016, 19:02

 
FOTOGRAFIJE 7 SUSRET HDMA
Fotografije 7. sureta HDMa dostupne su na poveznici: https://opa.cig2.canon-europe.com/s/m/CKeSBRUYYFv
?ifra za pristup je "susretHDM"

vijest unio: Lovre Krstulovi?-Opara

POZIV NA PREDAVANJE U SPLITU 16. LIPNJA 2016. U 11 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" THE FINITE ELEMENT METHOD: HISTORICAL PERSPECTIVE AND FUTURE PROSPECTS "


koje ?e odr?ati

Prof. Roger OWEN

(University of Wales, Swansea)u ?etvrtak 16. lipnja 2016. u 11 sati

na Fakultet gra?evinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Matice hrvatske 15 u Amfiteatru


 Poziv na predavanje

 
?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U ZAGREBU 9. LIPNJA 2016. U 15 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" DISKRETNA EMPIRIJSKA INTERPOLACIJA I METODE REDUKCIJE DIMENZIJE "


koje ?e odr?ati

Prof. dr. sc. Zlatko DRMA?

u ?etvrtak 9. lipnja 2016. u 15 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lu?i?a 5 u dvorani E


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U RIJEKU 20. SVIBNJA 2016. U 14 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" POJEDNOSTAVLJENI RA?UNSKI MODEL POPRE?NO RASPUCANE GREDE KAO ALTERNATIVA TO?NIJIM MODELIMA "


koje ?e odr?ati

Izr.prof.dr. Matja? SKRINAR, univ.dipl.ing.grad.

u petak 20. svibnja 2016. u 14 sati

na Gra?evinskom fakultetu Sveu?ili?ta u Rijeci, Rijeka, R. Matej?i? 3 u predavaonici G-205


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U ZAGREBU 19. SVIBNJA 2016. U 15 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" PREZENTACIJA MODELA HYDRO_AS-2D ZA PRORA?UN PLITKIH VODA "


koje ?e odr?ati

Dr.- Ing. Marinko NUJI?

u ?etvrtak 19. svibnja 2016. u 15 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lu?i?a 5 u dvorani E


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit


Prika�i sve vijesti...


     

 7. susret HDM - Split
 

7. susret Hrvatskog društva
za mehaniku
Podružnica Split

16-17. lipnja 2016. Split

 FOTO ALBUMI
 
Fotoalbume možete naći: OVDJE

 Infobox
 
Hrvatsko dru?tvo za mehaniku
Ivana Luci?a 5
10000 Zagreb

tel: +385 1 61 68 540
fax: +385 1 61 68 187

e-mail: contact@csm.hr

 
MIT ra?unalne usluge , 2002-2007. Sva Prava Pridr?ana | WEBMASTER