Hrvatski 
 English 
Svibanj, 25. 2016, 14:51

 
POZIV NA PREDAVANJE U RIJEKU 20. SVIBNJA 2016. U 14 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" POJEDNOSTAVLJENI RA?UNSKI MODEL POPRE?NO RASPUCANE GREDE KAO ALTERNATIVA TO?NIJIM MODELIMA "


koje ?e odr?ati

Izr.prof.dr. Matja? SKRINAR, univ.dipl.ing.grad.

u petak 20. svibnja 2016. u 14 sati

na Gra?evinskom fakultetu Sveu?ili?ta u Rijeci, Rijeka, R. Matej?i? 3 u predavaonici G-205


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U ZAGREBU 19. SVIBNJA 2016. U 15 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" PREZENTACIJA MODELA HYDRO_AS-2D ZA PRORA?UN PLITKIH VODA "


koje ?e odr?ati

Dr.- Ing. Marinko NUJI?

u ?etvrtak 19. svibnja 2016. u 15 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lu?i?a 5 u dvorani E


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U ZAGREBU 21.4.2016.
Pozivamo Vas na predavanje

"ZAMOR DEFORMIRANIH KOMPONENTI IZ META-STABILNOG AUSTENITA ASIS316L "


koje ?e odr?ati

Prof. dr. Nenad GUBELJAK

u ?etvrtak 21. travnja 2016. u 15 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lu?i?a 5 u dvorani E


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja i ?ivotopis


vijest unio: Lovre Krstulovi?-Opara

POZIV NA PREDAVANJE U OSIJEKU 27. TRAVNJA 2016. U 11 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

"DEFINISANJE SEIZMI?KOG DEJSTVA U REGIONALNIM NACIONALNIM ANEKSIMA ZA EVROKOD 8"


koje ?e odr?ati

Doc. dr. sc. Borko ?. BULAJI?, dipl. gra?. in?.

u srijedu 27. travnja 2016. u 11 sati

na Gra?evinskom fakultetu Osijek Sveu?ili?ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Crkvena ulica 21 u predavaonica 10/I


Predsjednik podru?nice:
Doc. dr. sc. Davorin Penava, dipl. ing. gra?.


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

YSESM 2016
Simpozij mladih istra?iva?a u polju eksperimentalne mehanike krutih tijela "15th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics" odr?at ?e se 8-11 lipnja u Riminiju, Italija.
U prilogu je poziv na simpozij  poziiv

vijest unio: Lovre Krstulovi?-Opara


Prika�i sve vijesti...


     

 7. susret HDM - Split
 

7. susret Hrvatskog društva
za mehaniku
Podružnica Split

16-17. lipnja 2016. Split

 FOTO ALBUMI
 
Fotoalbume možete naći: OVDJE

 Infobox
 
Hrvatsko dru?tvo za mehaniku
Ivana Luci?a 5
10000 Zagreb

tel: +385 1 61 68 540
fax: +385 1 61 68 187

e-mail: contact@csm.hr

 
MIT ra?unalne usluge , 2002-2007. Sva Prava Pridr?ana | WEBMASTER