Hrvatski 
 English 
Listopad, 1. 2016, 15:42

 
POZIV NA PREDAVANJE U ZAGREBU 7. LISTOPADA 2016. U 14 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" HOMOGENIZATION TECHNIQUES FOR MULTISCALE MODELING OF COMPOSITE STRUCTURES EXHIBITING STRAIN LOCALIZATION "


koje ?e odr?ati

Dr. Evan J. PINEDA (NASA Glenn Research Center, Cleveland, OH, USA)

u petak 7. listopada 2016. u 14 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lu?i?a 5 u dvorani F


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U SPLITU 26. RUJNA 2016. U 12 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" FUSING COMPUTATIONAL MODELS AND DATA FOR CALIBRATION, MONITORING, AND EVALUATION "


koje ?e odr?ati

Prof. Dr. Hermann G. MATTHIES

u ponedjeljak 26. rujna 2016. u 12 sati

na Fakultetu gra?evinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, Split u Vije?nici Fakulteta


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U OSIJEKU 21. RUJNA 2016. U 11 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" PROBLEMATIKA ODRE?IVANJA LOMNE ?ILAVOSTI MATERIJALA CIJEVI "


koje ?e odr?ati

Prof. dr. sc. Dra?an KOZAK i dr. sc. Darko DAMJANOVI?

u srijedu 21. rujna 2016. u 11 sati

na Gra?evinskom fakultetu Osijek Sveu?ili?ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Petra Sva?i?a 1h u u?ionici II.53


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

FOTOGRAFIJE 7 SUSRET HDMA
Fotografije 7. sureta HDMa dostupne su na poveznici: https://opa.cig2.canon-europe.com/s/m/CKeSBRUYYFv
?ifra za pristup je "susretHDM"

vijest unio: Lovre Krstulovi?-Opara

POZIV NA PREDAVANJE U SPLITU 16. LIPNJA 2016. U 11 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" THE FINITE ELEMENT METHOD: HISTORICAL PERSPECTIVE AND FUTURE PROSPECTS "


koje ?e odr?ati

Prof. Roger OWEN

(University of Wales, Swansea)u ?etvrtak 16. lipnja 2016. u 11 sati

na Fakultet gra?evinarstva, arhitekture i geodezije, Split, Matice hrvatske 15 u Amfiteatru


 Poziv na predavanje

 
?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit


Prika�i sve vijesti...


     

 7. susret HDM - Split
 

7. susret Hrvatskog društva
za mehaniku
Podružnica Split

16-17. lipnja 2016. Split

 FOTO ALBUMI
 
Fotoalbume možete naći: OVDJE

 Infobox
 
Hrvatsko dru?tvo za mehaniku
Ivana Luci?a 5
10000 Zagreb

tel: +385 1 61 68 540
fax: +385 1 61 68 187

e-mail: contact@csm.hr

 
MIT ra?unalne usluge , 2002-2007. Sva Prava Pridr?ana | WEBMASTER