Hrvatski 
 English 
Sije�anj, 23. 2017, 23:56

 
POZIV NA PREDAVANJE U ZAGREBU 26. SIJE?NJA 2017. U 14 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" HIDRODINAMI?KA ANALIZA STRUJANJA U PROCESU IZOLACIJE VODI?A MALIH POPRE?NIH PRESJEKA "


koje ?e odr?ati

Dr. sc. Emil BARI?, mag. ing. mech. (Monter-strojarske monta?e d.d., Zagreb)

u ?etvrtak 26. sije?nja 2017. u 14 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lu?i?a 5 u dvorani F


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

NATJE?AJ ZA NAGRADU ZA NAJBOLJU DOKTORSKU DISERTACIJU U 2016. GODINI IZ PODRU?JA NUMERI?KE MEHANIKE KOJU DODJELJUJE ECCOMAS


" Raspisan je natje?aj za nagradu za najbolju doktorsku disertaciju u 2016. godini iz podru?ja Numeri?ke mehanike koju dodjeljuje ECCOMAS. "


Prijave s potpunom dokumentacijom u pdf-formatu potrebno je poslati na adresu jurica.soric@fsb.hr najkasnije do 10. sije?nja 2017. Nakon toga ?e sve prijave biti poslane predsjedniku CEACM-a (Central European Associations for Computational Mechanics), koji ?e organizirati postupak izbora, napraviti rang listu i najbolju disertaciju proslijediti u Barcelonu.

 Originalni tekst natje?aja

Srda?an pozdrav,

Jurica Sori?
(CEACM Board Member)

vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U SLAVONSKOM BRODU 07. PROSINCA 2016. U 12 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" PRIMJENA MODELA KOHEZIVNE ZONE ZA ISTRA?IVANJE MJE?OVITOG NA?INA LOMA U POKUSIMA DELAMINACIJE "


koje ?e odr?ati

Prof. dr. sc. Aleksandar Kara? (Politehni?ki fakultet u Zenici) i Doc. dr. sc. Josip Ka?mar?ik (Ma?inski fakultet u Zenici)

u srijedu 07. prosinca 2016. u 12 sati

na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Trg Ivane Brli?-Ma?urani? 2 u vije?nici


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

POZIV NA PREDAVANJE U SLAVONSKOM BRODU 05. PROSINCA 2016. U 10 SATI
Pozivamo Vas na predavanje

" PROVJERA ISPRAVNOSTI PRORA?UNSKOG MIKROMODELA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA S ISPUNSKIM ZI?EM PRI SEIZMI?KOM DJELOVANJU "


koje ?e odr?ati

Doc. dr. sc. Davorin Penava (Gra?evinski fakultet Osijek)

u ponedjeljak 05. prosinca 2016. u 10 sati

na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Trg Ivane Brli?-Ma?urani? 2 u vije?nici


 Poziv na predavanje

 
Sa?etak predavanja

 ?ivotopis predava?a


vijest unio: Ivica Skozrit

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTISCALE COMPUTATIONAL METHODS FOR SOLIDS AND FLUIDS ? MSF 2017, LJUBLJANA, SLOVENIJA, 20.-22.09.2017.


" 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids ? MSF 2017 "

?e se odr?ati u Ljubljani, 20.-22.rujna 2017.


Tako?er Vas obavje?tavamo da ?e se prije konferencije, 18.-19.rujna 2017. organizirati doktorska ?kola

" Current Research on Solids & Fluids: Computations, FE Code Coupling, Model Reduction, Probability "


Vi?e informacija na: http://www.eccomas-msf-2017.eu/

Rok za dostavu pro?irenih sa?etaka (2-4 strane) je 31.sije?anj 2017. Pro?ireni sa?etci bit ?e objavljeni u zborniku konferencije, zajedno s drugim ?lancima i pozvanim predavanjima. Dogovara se i posebno izdanje nekih ?asopisa (Coupled Systems Mechanics i dr.).

Lijep pozdrav,

B. Brank (UL FGG Slovenija), A. Ibrahimbegovic (Universites Sorbonne, Francuska) i I. Ko?ar (UniRijeka GF), organizatori MSF-2017

vijest unio: Ivica Skozrit


Prika�i sve vijesti...


     

 7. susret HDM - Split
 

7. susret Hrvatskog društva
za mehaniku
Podružnica Split

16-17. lipnja 2016. Split

 FOTO ALBUMI
 
Fotoalbume možete naći: OVDJE

 Infobox
 
Hrvatsko dru?tvo za mehaniku
Ivana Luci?a 5
10000 Zagreb

tel: +385 1 61 68 540
fax: +385 1 61 68 187

e-mail: contact@csm.hr

 
MIT ra?unalne usluge , 2002-2007. Sva Prava Pridr?ana | WEBMASTER